PROIEKTUA

PROIEKTUAREN HELBURUAK

Hidrogeno berdea kostu lehiakorrean sortzeko teknologia berritzaileak (eta hauen giltzarrizko osagaiak) garatzea da H2BASQUE proiektuaren helburua, izan ere, hidrogenoa giltzarrizko bektore energetikoa da ekonomiaren deskarbonizazioa lortu ahal izatekoA.

1. AEM elektrolisia, PEM elektrolisia eta ziklo termokimikoen bidezko sorkuntza dira H2BASQUE proiektuan garatuko diren teknologia berritzaileak.

2. Proiektuaren amaieran, H2BASQUEk laborategi eskalako hiru prototipo garatuko ditu, aipatutako teknologietan oinarrituta hidrogeno berdea sortzeko.

3. Gainera, proiektu honen bitartez, Zientzia eta Teknologiaren Euskal Sarearen zein euskal enpresen posizionamendu zientifiko-teknologikoa eta komertziala hobetu nahi dira hidrogenoaren sektorean, eta bereziki hidrogeno berdea sortzeko teknologietan.

ESPARRU TEKNOLOGIKOA

ELEKTROLISIAN PEM ETA AEM TEKNOLOGIAK ERABILIKO DIRA, ZIKLO TERMOKIMIKOETAN ALDIZ, EKONOMIKOKI BIDERAGARRIAK DIREN 3 ZIKLO GARATUKO DIRA HIDROGENO BERDEA SORTZEKO 500°C BAINO GITXIAGOKO TENPERATURA-TARTEAN.

Egun, hidrogenoa tenperatura baxuan (60-80 ° C) ekoizteko bi elektrolisi-teknologia nagusi daude: elektrolisi alkalinoa eta PEM elektrolisia (Proton Exchange Membrane).

 • Alkalino

  Industria-mailan ondo finkatu eta garatutako teknologia, inbertsio-kostu txikiak dituena.
 • PEM elektrolisi-sistemak

  Eraginkortasun handiagoa, korronte-dentsitate handiagoak (hidrogeno gehiago sortzen dute ekipo-bolumen bakoitzeko) eta sistema alkalinoek baino H2 puruagoa eta presio handiagokoa sortzeko aukera. Hala ere, teknologia alkalinoa baino askoz kostu handiagoak ditu, metal preziatuetan oinarritutako katalizatzaileak erabiltzen dituen heinean.
 • AEM (Anion Exchange Membrane) elektrolisi-teknologia alkalinoa

  Aurreko bi prozesu-moten arteko prozesutzat sortua, bi teknologien abantailak bateratzen dituena, fabrikazio zein eragiketa-kostuak murriztuz.
 • H2BASQUEn PEM eta AEM teknologiak landuko dira

Alkalinoa

Anode: 4OH- ←→ 2H2O + O2 + 4e-
Cathode: 4H2O + 4e- ←→ 2H2 + 4OH-

Proton Exchange Membrane

Anode: 2H2O ←→ O2 + 4H+ + 4e-
Cathode: 4H+ + 4e- ←→ 2H2

Anion Exchange Membrane

Anode: 4OH- ←→ 2H2O + O2 + 4e-
Cathode: 4H2O + 4e- ←→ 2H2 + 4OH-

Se utiliza energía térmica (solar, calor residual) para la activación de reacciones químicas endotérmicas con el resultado final de convertir el agua en hidrogeno y oxígeno, y la regeneración de los reactivos de partida en el ciclo inverso. La aportación de calor es, por tanto, todo lo que se necesita para que se complete el ciclo.

Ziklo inorganikoak

Egun, oso tenperatura-tarte altuetan lan egiten dute (1000 °C inguru).

 • Ziklo organikoak

  Azken urteotan, konposatu organikoak oinarri dituzten zikloak ikertzen hasi dira: tenperatura baxuagoetan lan egiten dute, eta honek oso hautagai interesgarriak bihurtu ditu. Badira oraindik hobetu beharreko alderdiak, industria mailako bideragarritasun ekonomikoa lortu ahal izateko: hidrogenoaren ekoizpena maximizatzea eta materialen itzulgarritasuna hobetzea
 • H2BASQUEn, ekonomikoki bideragarriak diren 3 ziklo termokimiko garatuko dira, hidrogeno berdea ahalik eta tenperatura-tarterik baxuenean sortzeko asmoz (< 500 ºC)

Oxido metalikoetan oinarrituta hidrogenoa sortzeko ziklo termokimikoa

Renewable Concentrated Solar Energy

Oxygen Releasing Step Endothermic

CLOSED
CYCLE

Pure Oxygen Recovery

Clean energy carrier for heat and electricity generation

Fuell cells (PEMCF, SOFC)

Hydrogen Generation Step Exothermic

AURREIKUSITAKO EMAITZAK

AEM elektrolisia

 • Ingurune alkalinoan egonkorrak diren truke anionikoko mintzak garatzea.
 • Elektrodoetarako katalizatzaileak garatzea.
 • MEA (Membrane Electrode Assembly) garatu eta karakterizatzea, garatutako mintz eta elektrodo onenen bitartez.
 • Osagai indibidualak (mintza, elektrodoa) zein MEAren osagaiak karakterizatzeko teknikak definitu eta doitzea.

Lerro honek prototipoa garatuko du proiektuaren amaieran, AEM elektrolisiaren bidez hidrogeno berdea sortu ahal izateko

PEM elektrolisia

 • Konduktibitate protoniko handia eta egonkortasun kimiko, mekaniko eta termikoa dituzten mintzak garatzea.
 • Elektrodoetarako katalizatzaileak garatzea, iridio eta errutenio oxidoak, platinoa eta bestelako material kritikoen erabilera gutxituz.
 • MEA (Membrane Electrode Assembly) garatu eta karakterizatzea, garatutako mintz eta elektrodo onenen bitartez.
 • Plaka bipolarrak garatzea.
 • Osagai indibidualak (mintza, elektrodoa) zein MEAren osagaiak karakterizatzeko teknikak definitu eta doitzea.

Lerro honek prototipoa garatuko du proiektuaren amaieran, PEM elektrolisiaren bidez hidrogeno berdea sortu ahal izateko

Ziklo termokimikoak

 • Burdin karbonatoa oinarri duen ziklo termokimiko inorganikoa garatzea.
 • MnFe2O4 espinela oinarri duen ziklo termokimiko inorganikoa garatzea.
 • Silanoak oinarri dituen ziklo termokimiko organikoa garatzea.
 • Ziklo termokimikoak aztertzea neurrira diseinatutako erreaktoreetan.
 • Prozesuaren garapen kontzeptuala industria mailan.

Lerro honek, gutxienez, ziklo termokimikoko sorkuntzaren prototipo bat garatuko du proiektuaren amaieran

Proiektuan aurreikusitako emaitzak

indexatutako 15 argitalpen zientifiko

zuzendutako 2 tesi

14 argitalpen kongresuetan

Jarduerak

1. Jarduera Proiektuaren koordinazioa eta kudeaketa

6. Jarduera

Ustiapena eta zabalkundea

2. Jarduera

Ikerketa eta garapena

AEM elektrolizagailua

3. Jarduera

Ikerketa eta garapena

PEM elektrolizagailua

4. Jarduera

Hidrogenoa berdea sortzeko ziklo termokimiko berritzaileen garapena

5. Jarduera

Hidrogenoa sortzeko teknologiak industria-prozesuetan integratzeari buruzko ikerketa

PARTZUERGOA

TECNALIA will be coordinating the project, and will also lead the research and development of the AEM electrolyser. Another seven members of the Basque Science, Technology and Innovation Network will also be taking part: CIC energiGUNE, CIDETEC, BASQUE ENERGY CLUSTER, PETRONOR INNOVACIÓN, TEKNIKER, TUBACEX INNOVACIÓN AIE, AND THE UNIVERSITY OF THE BASQUE COUNTRY (UPV/EHU).