GAITASUN ZIENTIFIKO-TEKNOLOGIKOAK

Euskal Herriko gaitasun zientifiko-teknologikoak

Hidrogenoaren sektorean Euskadik duen indar teknologikoa eta industriala balio-kate osoan islatzen da, non gaitasun zientifiko-teknologikoek garrantzi handia duten prestakuntza, I+G eta garapen industriala sustatzeko eta Euskadi teknologia-esportatzaile gisa kokatzeko etengabe hazten ari den I+G merkatu batean. Jarraian, Euskadiko erreferentziazko zentro teknologiko batzuen gaitasun garrantzitsuenak aipatzen dira:

Gaitasun zientifiko-teknologikoak: TECNALIA

sorburua: TECNALIA
 • 35 LOB Pertsonak
 • €2000k Urteko aurrekontua

Ildo teknologikoak

 • Elektrolizagailu aurreratuak garatu eta eskalatzea.
 • Hidrogenoa sortu eta arazteko mintzak eta mintz-erreaktoreak garatu eta eskalatzea.
 • Hidrogenoa sortzeko prozesu termokimikoak garatzea (adibidez, pirolisia, gasifikazioa), CO2 atzitu eta erabiltzea barne.
 • Hidrogenoa garraiatu, banatu eta biltegiratzeko materialak garatzea eta ebaluatzea.
 • H2 & e-fuel-en eramaile likidoak eta hauei lotutako hidrogenazio/deshidrogenazio teknologiak garatzea.
 • H2aren azpiegituretarako monitorizazio/sentsorika teknologiak garatzea.
 • Erregai-pilak garatu eta mugikortasunerako propultsio-sistemetan integratzea. H2 biltegiratzeko deposituak, kudeaketa termikoko sistemak eta abar integratzea.
 • Tenperatura handiko prozesuetan H2 erregaitzat erabiltzeko sistemak garatu eta testatzea.

Azpiegitura

 • Hidrogenoaren teknologien laborategia: elektrolisia, erregai-pilak, hidrogeno-eramaileak, etab.
 • Mintz Teknologien Laborategia.
 • Gainazalen Ingeniaritzako laborategia.
 • Korrosioaren eta H2arekin bateragarriak diren materialen laborategia (autoklabeak).
 • Saiakuntza mekanikoen laborategia.
 • Metalografiako laborategia.

Aldez aurreko esperientziak

 • 20 urte hidrogenoaren esparruan lanean, etengabe.
 • Europako 8 proiekturen koordinatzailea eta, guztira, hidrogenoaren arloko 15etik gora proiektutako partaidea.
 • Kontratupeko proiektu ugari enpresekin.
 • 2018ko EARTO Berrikuntza Saria. “Next generation generator”.
 • Oinarri teknologikoa duen H2SITE enpresaren eraketa.
 • H2aren arloko Europako eta estatu mailako elkarteetako kidea.
 • Hydrogen Europe Researcheko, Hidrogenoaren Espainiako Elkarteko eta Hysafeko batzorde exekutiboko kidea.
 • Espainiako Hidrogenoaren Industriaren Agenda Sektorialaren elaborazioaren koordinazioa.

Gaitasun zientifiko-teknologikoak: CIC energiGUNE

sorburua: CIC energiGUNE
 • 10 LOB Pertsonak
 • 800k € Urteko aurrekontua

Ildo teknologikoak

 • H2 berdea sortzeko sistema berriak garatzea (pirolisia, ziklo termokimikoak).
  • Erreaktibo solidoen diseinua, sintesia eta karakterizazioa.
  • Erreaktibo solidoen hobekuntza (itzulgarritasuna, zinetika, ziklagarritasuna, etab.).
  • Erreakzio-mekanismoen eta fenomenoen azterketa.
  • Erreaktoreen laborategi eskalako diseinua, eraikuntza eta probak.
 • Elektrolizagailuen eta erregai-pilen belaunaldi berrietarako elektrodoak eta mintzak garatu, karakterizatu eta probatzea.
 • Hidrogenoaren balio-kateko material eta osagai kritikoak karakterizatzea. Ante eta post-mortem analisia.
 • Garatzen ari diren beste gaitasun batzuk: CO2 atzitu eta biltegiratzeko eta H2 biltegiratzeko prozesu berriak; H2 eramaile likido ekologiko berriak; H2arekin eta atzitutako CO2arekin erregai sintetikoak ekoizteko garapen berriak; Kogenerazio-sistemak (beroa-elektrizitatea) eta bero-sareak garatzea.

Azpiegitura

 • Mikroskopia Elektronikoko Plataforma.
 • Erresonantzia Magnetiko Nuklearreko Plataforma.
 • Azaleren Analisirako Unitatea.
 • Propietate fisikoak neurtzeko sistema.
 • X Izpien Difrakziorako Plataforma.
 • Proba Elektrokimikoen Laborategia.
 • Prototipatze eta Testatze Termikoaren Laborategia.
 • Analisi Termikoaren Plataforma.
 • Teknika Orokorren Laborategia.
 • Hidrogenoaren Teknologien Plataforma.

Aldez aurreko esperientziak

 • Zenbait urte hidrogenoaren teknologiak ikertzen (ekoizpena, biltegiratzea eta erabilerak).
 • Hidrogenoaren balio-kateari buruzko (prozesu elektrokimikoak, termikoak…) esperientzia duten 25 ikertzaile baino gehiago (horietako 3 Ikerbasquekoak), eskualdeko, Europako zein industria-mailako hainbat proiektutan izandako parte-hartzearen harira.
 • European Clean Hydrogen Allianceko kidea eta Eraikuntzako Mahai-Inguruko kide hautatua.
 • Hidrogenoaren arloko beste elkarte batzuekiko lankidetza: PTE HPC, EMIRI, AeH2 eta Energia Klusterra (H2 nodoan).
 • EERA, Spire, EMMC eta abarretako kidea.

Gaitasun zientifiko-teknologikoak: UPV EHU

sorburua: UPV EHU
 • 5 LOB Pertsonak
 • 500k € Urteko aurrekontua

Ildo teknologikoak

 • Hidrogenoa ekoizteko ziklo termokimiko berritzaileak garatu eta eskalatzea.
 • H2 sortzeko sistema berriak garatzea: gasifikazioa, pirolisia, etab.
 • Eguzki-energiatik eta prozesu biologikoetatik abiatuta H2 sortzeko teknologiak garatzea.
 • Lehengai berrietatik abiatuta (biogasa/bioetanola/biometanola, etab.) H2 sortzeko teknologiak garatzea.
 • Erreformatze-prozesu berriak garatu eta optimizatzea, CO2 atzitu eta biltegiratzea (CCS) barne, bi prozesuen eraginkortasuna optimizatuz.
 • H2aren eramaile likido berriak eta erreakzio-sistema berriak garatzea, ekologikoak eta hidrogenoa garraiatzeko gaitasun handia dutenak.
 • Hidrogenoa gas naturalaren sarean biltegiratu eta garraiatzea, aurretiaz hidrogenoaren eta CO2aren arteko erreakzioaz metanoa sortuz (power to gas teknologiak).

Azpiegitura

 • Ziklo termokimikoak garatu eta eskalatzeko laborategia: termobalantza eta instalazio pilotua.
 • Material eta/edo katalizatzaile berrien sintesi eta karakterizaziorako laborategia. H2 biltegiratu eta sortzeko sistemetarako prestatuta dauden material berrien jarduera ikertu eta hautatzea. Karga-deskarga zikloen karakterizazioa, errendimendua eta gehieneko kopurua.
 • Hidrogenoa biltegiratu edo sortzeko erabilera anitzeko instalazio pilotua. Erreakzio-sistemak ohe finkoa, CSTR, mintzak edo monolitoak erabil ditzake. Erreakzioaren produktuak online aztertzea.

Aldez aurreko esperientziak

 • 15 urte baino gehiago hidrogenoaren zein jasangarritasunaren inguruko teknologietan lanean, autonomia-erkidegoko proiektuen bidez (Elkartek, Hazitek), eskualde mailako proiektuen bidez (Zientzia eta Berrikuntza Ministerioa) eta Europa mailako proiektuen bidez (Hydrogen Europe, H2020).
 • Ikerketa-kontratuen bidezko proiektu ugari enpresekin.
 • "Hidrógenos del Norte" spin-offaren eraketa.
 • Hydrogen Europe Research, Hidrogenoaren Espainiako Elkartea, PTECO2 eta EERAko kidea.

Gaitasun zientifiko-teknologikoak: CIDETEC

sorburua: CIDETEC
 • 3 LOB Pertsonak
 • 200k € Urteko aurrekontua

Ildo teknologikoak

 • Katalizatzaileak garatu eta eskalatzea tenperatura baxuko elektrolisirako eta PEMFC erregai-piletarako.
 • PEM elektrolizagailuetarako eta mintz polimerikoko erregai-piletarako elektrodoak diseinatu eta manufakturatzea.
 • Mintza duten elektrolizagailuetarako eta erregai-piletarako MEAk diseinatu eta mihiztatzea.
 • Elektrolizagailuen eta erregai-pilen plaka bipolarretarako estaldura metalikoak eta ez-metalikoak garatzea.
 • PEMFC PEMFC stackak mihiztatu, zigilatze-sistemak diseinatu eta fluidoak kudeatzea. PEMFC sistemen prototipoak diseinatu eta mihiztatzea aplikazio eramangarrietarako eta mugikortasunaren arloko aplikazioetarako.
 • Modelaketa; energia-sistemen hibridazioa.
 • Baterietan dauden egungo gaitasunekiko sinergia.

Azpiegitura

 • Sintesi eta manufakturarako laborategi kimiko/elektrokimikoa.
 • Metalak uzteko instalazio pilotu kimikoa/elektrokimikoa.
 • Elektrodoak ekoitzi eta MEAk mihiztatzeko instalazio pilotua.
 • H2aren teknologien eta antzekoen laborategia: PEM elektrolisirako eta PEMFC erregai-piletarako saiakuntza-bankuak.
 • Karakterizazio-laborategia: teknika fisiko-kimikoak.
 • Karakterizazio-laborategia: teknika elektrokimikoak eta korrosioa.
 • Metalografiako laborategia.
 • Saiakuntza mekanikoen laborategia.

Aldez aurreko esperientziak

 • 20 urtetik gorako esperientzia metatua, hidrogenoaren teknologien eta antzekoen arloan lanean.
 • Koordinatzailea eta parte-hartzailea hidrogenoaren arloko Europako 11 proiektutan.
 • 10 proiektu baino gehiago enpresekin, zuzeneko kontratupean.
 • H2aren arloko Europako zein estatu mailako elkarte eta plataformetan duen presentzia.
 • PTE-HPCren bazkide sortzailea

Gaitasun zientifiko-teknologikoak: TUBACEX

sorburua: TUBACEX
 • 5 LOB Pertsonak
 • €400k Urteko aurrekontua

Ildo teknologikoak

 • Elektrolizagailu aurreratuetan plaka bipolarretan erabiltzeko moduko materialak garatzea.
 • Tenperatura altuko elektrolizagailuetan erabiltzeko moduko materialak garatzea.
 • Hiri-hondakin solidoetatik abiatuta hidrogeno berdea sortzeko prozesu termokimikoen (pirolisia eta gasifikazioa, kasu) industria-instalazioa garatzea.
 • Tenperatura handiko prozesuetan H2 erregaitzat erabiltzeko materialak garatu eta probatzea.
 • Off-shore hidrogenoa presio altuan garraiatzeko sistema tubularrak garatzea.
 • Hidrogenoa gatz-haitzuloetan biltegiratzeko soluzio tubularra garatzea.
 • Hidrogenoaren iragazkortasunarekiko erresistentzia duten zeramikazko estaldurak garatzea.

Azpiegitura

 • H2 duten materialen korrosio eta batergarritasunari buruzko laborategia.
 • Saiakuntza mekanikoen laborategia.
 • Metalografiako laborategia.
 • Diseinatzeko eta elektrolisi-sistema aurreratuetan simulazioak egiteko gaitasunak.
 • Gainazal metalikoen gainean estaldurak aplikatzeko laborategia.

Aldez aurreko esperientziak

 • Hidrogenoaren Euskal Korridoreko kideak.
 • Energy Intelligence Centerren (EIC) bazkide sustatzaileak.
 • Hidrogenoa bultzatzeko proiektuetako bazkideak: Hy-Shore, H-Acero, H2-Hornos eta H2-Basque.
 • Innovation Fund-ek finantzatutako Hy-Value proiektu europarraren bultzatzaileak.
 • H2IT Associazione Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile delakoaren bazkide bultzatzaileak.

Gaitasun zientifiko-teknologikoak: PETRONOR INNOVACIÓN

sorburua: PETRONOR INNOVACIÓN
 • 15 LOB Pertsonak
 • €2.000k Urteko aurrekontua

Ildo teknologikoak

 • Hidrogenoa sortzeko prozesu termokimikoen garapena eta eragiketa, CO2 atzitzea eta erabiltzea barne.
 • Esperientzia tenperatura handiko prozesuetan H2 erabiltzen duten sistemen eragiketan.
 • Elektrolizagailu aurreratuen garapena eta eskalatzea.
 • Eragiketa arloko esperientzia hidrogenazio/deshidrogenazio teknologietan (erreaktoreak, desulfuratzeko makinak...).
 • Sorkuntzarako erreaktoreen eta hidrogenoa arazteko mintzen garapena, eragiketa eta mantentze-lanak.
 • Hidrogenoa sortu, erabili eta banatzeko materialen garapena eta ebaluazioa.
 • H2aren azpiegituretarako monitorizazio/sentsorika teknologiak garatzea.

Azpiegitura

 • Hidrogenoa ekoitzi eta arazteko instalazioak erabilgarri.
 • CO2 bereizi eta ekoizteko instalazioak erabilgarri.
 • Hidrogeno-korronteak eta beste hidrokarburo batzuk aztertzeko laborategia.
 • Gasen kromatografia aztertzeko laborategia.
 • Balbuletaraki eta osagaietarako saiakuntza-laborategia.

Aldez aurreko esperientziak

 • 40 urte etengabe hidrogenoaren eragiketan eta maneiuan.
 • Hidrogenoaren fabrikazio, eragiketa eta erabilerari lotutako azpiegituren ikuskapen eta mantentze-lanetan egindako 40 urteko know how metatua.
 • Europako proiektuen koordinatzaile eta BH2C Hidrogenoaren Euskal Korridorearen barruko 8tik gora proiektutako partaide baino gehiagotan parte hartzen duena.
 • Kontratupeko proiektu ugari enpresekin.
 • Espainiako Hidrogenoaren Industriaren Agenda Sektorialaren elaborazioaren koordinazioa.

Gaitasun zientifiko-teknologikoak: TEKNIKER

sorburua: TEKNIKER
 • 5 LOB Pertsonak
 • €500k Urteko aurrekontua

Ildo teknologikoak

 • Material berrien garapena H2 sortzeko sistemetarako, bai PEM eta AEM elektrolizagailuetarako, bai eguzki-argia zuzenean hidrogeno bihurtzen duten zelula fotoelektrokimikoetarako.
 • Elektrolisi-sistemetarako eta zelula fotoelektrokimikoetarako kontrol-algoritmoak diseinatu, eskalatu eta garatzea.
 • Osagai horiek fabrikatzeko prozesuak eskalatu eta optimizatzea: elektrolizagailuak modu industrialean fabrikatzeko ekoizpen-instalazioen diseinuak.
 • Hidrogenoa sortzeko ziklo termokimiko alternatiboen sintesia eta azterketa.
 • Hidrogenoa likido organikoetan biltegiratzeko sistemak garatzea: katalizagailuak eta euskarriak.
 • H2a dagoenean materialek dituzten propietate mekanikoak aztertzea: fragilizazioa eta ihesak.
 • Instalazio eoliko eta fotovoltaikoen kontrolagailuak optimizatzea elektrolizagailuak gehituz, multzoaren eraginkortasuna eta elektrolisi-ekipoen iraunkortasuna maximizatzeko.
 • Sistemen eraginkortasuna eta segurtasuna hobetzeko monitorizazio eta sentsorizazio-sistema aurreratuak garatzea.
 • Birkarga-azpiegitura: on-site sorkuntza zentralizatua duten sistemak, karga-prozesua optimizatzeko algoritmoen garapena.
 • Energia-sareetarako kudeaketa aurreratuko mekanismoen garapena.

Azpiegitura

 • Gainazalen Ingeniaritzako laborategia.
 • Korrosio, H2 bidezko fragilizazio eta propietate mekanikoen saiakuntzetarako laborategia.
 • Elektrolisi-sistemen saiakuntza-bankua: osagaiak eta elektrizagailuak.
 • Hidrogenazio/deshidrogenazio zikloen saiakuntza-bankua.
 • Potentzia laborategia.
 • Arrisku-saiakuntzetarako bunkerra.

Aldez aurreko esperientziak

 • 8 urteko esperientzia H2 sektorean lanean, balio-kate osoa barne hartuta.
 • H2aren lotutako Europa zein Estatu mailako 17tik gora proiektutako koordinatzaile eta partaidea eta enpresekiko kontratu zuzeneak.
 • Elektrolizagailuak ekoizten dituen H2GREEM enpresako bazkidea.
 • Hydrogen Europe Research, H2aren Euskal Korridorea, PTE HPC, EMIRI eta Energia Klusterreko H2 Taldeko kidea.
 • Espainiako Hidrogenoaren Industriaren Agenda Sektorialaren elaborazioan parte hartu izana.